El Club i els membres CMA

El Club Muntanya Alcúdia és un grup de gent, de totes les edats i diferents nivells amb un denominador comú, gaudir de la natura fent esport amb companyia, bé sigui als entrenos, sortides, excursions, sopars, etc.

Junta directiva

 • TOMEU LLOMPART PÉREZ (President)
 • XIM LÓPEZ GELABERT (Vicepresident)
 • GUILLEM BUADES RAMIS (Secretari)
 • DAMIA VADELL ROCAMIR (Tesorer)
 • PAU FUSTER VILLALONGA (Vocal)
 • TONI OROZCO HERNÁNDEZ (Vocal)
 • JOAN DARDER SUAREZ (Vocal)

Membres i corredors T2017

 • XISCO AGUILO SOLANA
 • TINA AMENUAL PONS
 • MONTSE AMENGUAL PONS
 • EMILIO AUTONELL AEBI
 • MIQUEL BUADES RAMIS
 • IRENE CABALLERO MORENO
 • JAUME CANAVES NAVARRO
 • SEBASTIÀ CAPÓ LLOMPART
 • MAGDALENA CRESPÍ CLADERA
 • JORGIE DIAZ DE SALGADO
 • PEP TONI FERNÁNDEZ BERNAT
 • TOLO FIOL RAMON
 • JOSE GARCÍA JARAMILLO
 • ARNAU GUAL CAPLLONCH
 • PAGO GUALDA SEGURA
 • GEORGETTE HAYTER
 • JOAN JOFRE CORRO
 • RAFEL LLABRES SERRA
 • ONA LORENZO BARRON
 • JOANA MAS CLOQUELL
 • ALICIA MATEU LLITERAS
 • PERE MUDOY ROTGER
 • SANTI MUNAR
 • JAMES MULFORD
 • TONI OROZCO HERNÁNDEZ
 • JAVIER POLEY AMER
 • JOSÉ LUÍS POLEY MARQUEZ
 • EDU RIBAU FONT
 • JUANA MARIA ROTGER CAIMARI
 • TONI SALVA CERDA
 • INÉS SÁNCHEZ MARTÍN
 • ANDREU SERRA POL
 • OSCAR TORRES GARCÍA
 • CARMINA ALBADALEJO RAMIS
 • JUAN NUÑEZ CORTINA
 • GASPAR VERA
 • TANIA RIVAS
 • TONI ESQUINAS CRUZ
 • MALÉN BESTARD LLOMPART
 • PEP MARTÍNEZ
 • JAUME ALÒS
 • MARIA MOLINA
 • ANTONI MAYOL LLOMPART